PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Zľavy

Zľava z koncovej ceny

Zľava pre nového zákazníka

0,05 Kč

Zľava za odporúčanie nového zákazníka

0,05 Kč

Zľava za opakovaný preklad v priebehu mesiaca

0,03 Kč

Zľava za opakovaný preklad v priebehu 3 mesiacov

0,02 Kč

Zľava za opakovaný preklad v priebehu 6 mesiacov

0,01 Kč

Zľava za veľkú zákazku nad 500 €

0,02 Kč

Zľava za veľkú zákazku nad 1000 €

0,02 Kč

Pri exkluzívnej dohode alebo dohode garantujúcej minimálny objem prekladov nad 1 000 € mesačne na dlhšie časové obdobie  je možné dohodnúť ďalšie výhodné podmienky.

Úvod

Naspäť

Cenník