PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Urgentné preklady

Urgentý preklad v  ten istý deň alebo do 24 hodín

100%

Preklad do 48 hodín, alebo cez víkend, resp. v dňoch pracovného pokoja a cez sviatky

0,50 Kč

Grafické úpravy a náročné spracovanie textu

Viacjazyčný preklad na tej istej strane (v stlpcoch) - podľa náročnosti

25 až 50%

Vkladanie grafov a tabuliek, popisiek k obrázkom a grafom a pod. - za každý graf, obrázok, popisku) -  podľa náročnosti

0,39 až 1 €

Celková grafická úprava prekladu v špeciálnom editore (MS Publisher) - za stránku

18 €

Celková grafická úprava prekladu v špeciálnom editore (Adobe InDesign) - za stránku

23 €

Dodanie dokumentu v inom formáte ako MS Word

Konverzia z MS Office pre Windows do Office pre Mac a naopak - za dokument do 20 strán

10 €

Konverzia dokumentu z formátu MS Office do formátu pdf a naopak - za dokument do 20 strán

10 €

Príplatky

Úvod

Naspäť

Cenník