PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Naše ceny vychádzajú z porovnateľných cien na trhoch krajín strednej Európy.  

Základná cena za priemerne náročný text je 18 €/normostranu + DPH (naša spoločnosť je plátcom DPH). K základnej cene sa pripočítavajú príplatky za expresnosť, za náročnosť pôvodného textu, za grafickú úpravu textu a pod. Taktiež sa z nej odpočítavajú zľavy.

Za normostranu sa všeobecne pokladá 1800 znakov vrátane medzier v programe MS Word a počíta sa podľa počtu znakov vo výstupnom texte.

Ako ušetriť peniaze

Základná cena

Zľavy

Príplatky

Ako ušetriť čas a nervy

Vybudujme spoločne partnerstvo. Ušetríte čas a vyhnete sa možným problémom s novým neovereným dodávateľom  Navyše ušetríte aj peniaze. Viac >>         

Do 24 hodín +  100% k základnej cene prekladu.

Do 48 hodín, víkendy a dni pracovného pokoja + 50% k základnej cene prekladu.                   

 Viac >>