PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Odborná komunikácia v cudzom jazyku

Učiť sa cudzí jazyk týždenne 2 vyučovacie hodiny nemá veľký zmysel. Maximálne čo viete dosiahnuť je, že sa udržíte na danej úrovni. Výsledkom takýchto kurzov sú “veční” začiatočníci, alebo “veční” mierne pokročilí.

Ak sa k tomu pridajú mimoriadne udalosti (vždy do toho niečo príde - služobná cesta, nemoc, pokazené niečo v rodine, mimorianda udalosť v práci, návšteva svokry a podobné havárie, ktoré spôsobia, že vynecháte aspoň jednu hodinu za 2 mesiace). Krivka zabúdania hovorí jasne. Ak sa k látke nevrátite, po týždni si pamätáte už len zlomok.

Aj z tohto dôvodu má intenzívne jednotýždňové školenie väčší efekt, než kurz natiahnutý na 4-5 mesiacov. Lenže “vypadnúť” z práce alebo od rodiny na niekoľko týždňov by bol asi problém. Okrem toho byť v maximálnom nasadení viac než týždeň až 10 dní je vcelku vyčerpávajúce a vaša efektívnosť s postupom času rapídne klesá.

Krivka zabúdania hovorí jasne, na druhý deň sme z hodinovej prednášky zabudli (ak sme medzitým s materiálom vôbec nepracovali) 50%-80% z toho, čo sme sa naučili. Po týždni je toho zabudnutého ešte viac.

Zdroj: http://uwaterloo.ca/counselling-services/curve-forgetting

Ruku na srdce, koľkí z nás sa danej lekcii a domácim úlohám venovali každý deň?

Skúste nejaký šport trénovať len raz týždenne a uvidíte výsledok. Budeto stačiť na rekreačnú úroveň, len pre vašu radosť, ela nejaké rapídne zlepšenie asi nezaznamenáte. Ale od vás sa vyžaduje znalosť jazyka na úrovni športovca profesionála. Takže je treba sa tomu jazyku venovať niekoľkokrát týždenne. Ale kde na to vziať a nekradnúť? Nekradnúť čas od svojej rodiny, práce, od koníčkov…

Riešenie: využiť výhody intenzívnej formy výučby s vyššou frekvenciou hodín počas týždňa. Na začiatku kurzu a potom 1 x za kvartál intenzívne víkendové sústredenie (od piatku večera do nedele podvečera) v rozsahu 20 hodín.

Výhodou je vzájomné veľmi dorbé spoznanie sa účastníkov navzájom aj s lektorom, odbúranie komunikačných bariér a odstránenie “blokov”, ktoré bránia mnhoým z účastníkov otvorene komunikovať.

Vyššiu frekvenciu hodín počas týždňa zabezpečujeme prostredníctvom učenia sa cez internetovú aplikáciu, obvykle pred začiatkom pracovnej doby (medzi 07:30 a 09:00 hod.). Výhodou je, že ste ešte čerství, ušetríte čas, ktorý by ste stratili cestovaním na kurz, uštríte aj časť nákladov na prenájom miestností, ktoré vám dodávateľ vždy nejako premietne do ceny kurzu. Hlavnou výhodou je však to, že ak aj ste na služobnej ceste, doma nemocný, na dovolenke alebo z akýchkoľvek dôvodov mimo pracovisko, lekciu môžete absolvovať. Jediné čo potrebujete je pripojenie na internet. Nemusíte si inštalovať žiadnu aplikáciu, stačí váš internetový prehliadač. Už viete s kým máte do činenia, kto sú ostatní účastníci, nemusíte sa báť zosmiešnenia, ak urobíte chybu alebo vám niečo nepôjde. Môžete sa lektora pýtať otvorene (vašu otázku alebo propomienku vidia všetci), alebo dôverne (váš doatz vidí leb lektor). Do hodiny a disksie sa zpájkate rovnako, ako keby ste na v tej triede fyzicky sedeli (ak máte webkameru a aspoň trochu solídne pripojeniáe na interent). K hodine sa môžete aj vrátiť a pozrieť si nahrávku.
Ďalšou nespornou výhodou je, že vyšší počet účastníkov z rôznych kútov republiky (alebo aj sveta) umožňuje vytvárať triedy z účastníkov na pribliožne rovnakej úrovni. Odstárni sa tak problém toho, keď jedni “nestíhajú” a druhí sa “nudia”.