PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Prince2® Foundation +  Practitioner

Akreditovanou tréninkovou organizací (ATO) poskytující námi nabízené školení PRINCE2 je POTIFOB, s.r.o.


Naše certifikační kurzy PRINCE2 realizujeme jako otevřené, polootevřené i vnitrofiremní. Když máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2 na míru, kontaktujte nás prosím.


PRINCE2 Foundation je kurz projektového manažmentu pokrývající základy metodiky projektového řízení PRINCE2.

PRINCE2 Practitioner je dvojdenní certifikační kurz projektového řízení, na konci kterého účastníci absolvují stejnojmennou mezinárodní certifikační zkoušku APMG. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží prestižní mezinárodní certifikát projektového manažéra a mohou používat titul PRINCE2 Registered Practitioner.


Odborná komunikace v cizím jazyce


Kurzy anglického a ruského jazyka pro hospodářskou sféru od úrovně A2 až po úroveň C2 (podle metodiky CEFR).


Kurzy jsou určeny pro střední a vyšší manažment firem, ale také pro zájemce z řad veřejnosti, kteří cítí, že nedostatečné ovládání cizího jazyka je brzdí v odborném i kariérním růstu.

Více

Manažerské kurzy

Kurzy tzv. měkkých manažerských  dovedností


Kurzy jsou zaměřené hlavně na komunikační aspekt manažerských dovedností. Využíváme přitom nejenom bohaté teoretické vědomosti, ale také přímé zkušenosti z působení v nadnárodních firmách, jako i v multilaterální a ekonomické diplomacii.


Odborné překlady

Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.

V oblasti překladů se zaměřuji výlučně na překlady odborných textů ekonomického a právního charakteru, které nějakým způsobem souvisí s předmětem mých konzultačních a školících aktivit.

 

Více Více Kontakt