PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Zpátky <<

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:


podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum

zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout

2 plné oficiální cvičné certifikační testy PRINCE2 Practitioner APMG včetně hodnotících klíčů a podrobného zdůvodnění správných i nesprávných odpovědí

plněbarevný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)

přístup do našeho e-learningového prostředí PRINCE2 Practitioner v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)

oficiální publikaci Cabinet Office "Managing Successful Projects with PRINCE2" (manuál PRINCE2)

přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2

šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravených na použití pro řízení Vašich projektů

e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání

12-měsíční přístup na oficiální portál pro uživatele PRINCE2 certifikační autority APMG obsahující zajímavé informace, užitečné rady a postupy pro řízení projektů

psací potřeby, praktickou tašku na studijní materiály, obědy a občerstvení během kurzu

odznak PRINCE2.

Od účastníků certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner se kvůli kvalitní přípravě na certifikační zkoušku očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí (dodatečně k přípravě na kurz PRINCE2 Foundation).

Tuto přípravu je třeba rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.


Důsledná příprava před kurzem:

výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení

odbourává značnou část případní nervozity z certifikační zkoušky

zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení PRINCE2 Practitioner, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu

zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na certifikaci

Vám umožní s jistotou absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner přímo na školení bez nutnosti dodatečné přípravy po něm a opětovné nepřítomnosti v práci, čím šetří Váš čas i peníze (tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé). Samozřejmě, v případě, že byste po absolvování kurzu necítili potřebou jistotu, umožníme Vám bezplatně si certifikační zkoušku odložit (ani tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé).

umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu PRINCE2 Practitioner a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.


 Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner

Základní literatura pro zkoušku - PRINCE2 manuál je dostupná v angličtině a dalších rozšířených jazycích (s překladem PRINCE2 manuálu do češtiny se zatím nepočítá). Pro přípravu na zkoušku v češtině je možné částečně využít knihu "PRINCE2 pro řízení malých projektů", kterou na požádání pro naše studenty PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Poplatky za certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner (1 pokus), vystavení stejnojmenného prestižního mezinárodního certifikátu APMG (při úspěšném složení zkoušky) a jeho doručení jsou zahrnuté v ceně kurzu.


Výsledek zkoušky bude kandidátovi oznámen e-mailem cca 1 týden po jejím uskutečnění.

Co se zkouší?

Certifikace PRINCE2 Practitioner hodnotí, zda je kandidát schopen aplikovat metodiku PRINCE2 na řízení jednoduchého projektu v prostředí podporujícím PRINCE2.

Kandidát musí prokázat schopnost aplikovat i přizpůsobovat metodiku PRINCE2 tak, aby s její pomocí vyřešil zadání z oblasti řízení projektu stanovené v případové studii a také odhalil a napravil případné chyby při její aplikaci.

Úspěšní absolventi zkoušky získávají právo užívat prestižní titul projektového manažera PRINCE2 Registered Practitioner.

Pro účastníky kurzu PRINCE2, kteří mají zdravotní postižení, platí při certifikaci určité úlevy. Jestli si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Více informací naleznete v případě zájmu na příslušné stránce webu APMG nebo nás kontaktujte.

Certifikace PRINCE2 Practitioner platí 5 let. Po její uplynutí je pro udržení certifikace potřebné absolvovat recertifikační zkoušku. Ta je v obdobném formátu jako PRINCE2 Practitioner, nicméně je kratší. Její cena je porovnatelná s cenou zkoušky Foundation.

Na recertifikaci Vás v případě zájmu rádi připravíme. Nebo se samozřejmě na ni můžete připravit sami.