PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Zpátky <<

PRINCE2 Foundation je třídenní certifikační kurz projektového manažmentu tvořený vyváženou směsí teorie a praktických cvičení.

Klíčovým prvkem kurzu PRINCE2 Foundation je procesní model PRINCE2, vysvětlení jeho stavby, propojení projektových aktivit, rolí a řídících produktů.

Účastníkům důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním cca 20 hodin přípravy podle našich instrukcí. Tuto přípravu je vhodné rozložit optimálně na 2, minimálně na 1 týden před kurzem.

Na konci kurzu mají účastníci možnost absolvovat mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation a získat stejnojmenný doživotní platný certifikát APMG potvrzující jejich znalost PRINCE2 (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit PRINCE2 Foundation).

Kurz je také akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky.


Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation

Jsou podle výběru zákazníka uvedeného v objednávce v českém, anglickém anebo slovenském jazyce.

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation obdrží:

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation jsou na výběr v anglickém, českém a slovenském jazyce.


Studentům ovládajícím angličtinu, zejména těm, kteří mají v úmyslu absolvovat také navazující školení a zkoušku vyšší úrovni PRINCE2 Practitioner v angličtině, doporučujeme zvolit si anglickou verzi školících materiálů.


Originální anglická terminologie PRINCE2 je přesnější než její oficiální český překlad vydaný APMG, který jsou na základě podmínek akreditace APMG povinni používat v českých školících materiálech všichni akreditovaní poskytovatelé a který je také použit v českých certifikačních testech PRINCE2.


Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation, kteří chtějí:

důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu doporučujeme rozložit optimálně na 2, minimálně na 1 týden před kurzem.


Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.


Jazyk školení

Jestli není u daného kurzu výslovné uvedeno jinak, naše veřejné kurzy PRINCE2 v Česku pořádáme v češtině s vysvětlením české i originální anglické terminologie PRINCE2.


Kurz PRINCE2 Foundation je možné uskutečnit také v angličtině, slovenštině (s použitím anglické odborné terminologie, jestli budou účastníci následně absolvovat PRINCE2 Practitioner a/ nebo pracovat na mezinárodních projektech) a v němčině.


Certifikační zkouška PRINCE2 Foundation

Na konci našeho kurzu PRINCE2 Foundation mají účastníci možnost absolvovat stejnojmennou mezinárodní certifikační zkoušku APMG.

Poplatky za tuto zkoušku (1 pokus), vystavení certifikátu APMG (při úspěšném složení zkoušky) a jeho doručení jsou zahrnuté v ceně kurzu.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice, přičemž předběžný výsledek zkoušky PRINCE2 Foundation se dozvíte okamžitě. Úspěšní absolventi certifikace obdrží cca 2 týdny po ní oficiální certifikát APMG, který platí doživotně.

Co hodnotí certifikace PRINCE2 Foundation?

Zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.


V jakém jazyku je možné absolvovat certifikaci PRINCE2 Foundation?

Zkouška PRINCE2 Foundation se skládá podle přání účastníků v češtině, angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v jednom z dalších dostupných jazyků.


Certifikační testy PRINCE2 Foundation jsou dostupné také v oboujazyčné česko-anglické verzi, kde jsou otázky uvedené v českém překladu a vedle něj v anglickém originálu. Pro naše zákazníky, kteří chtějí absolvovat zkoušku PRINCE2 Foundation v češtině, standardně zabezpečujeme právě tuto bilingvální verzi.


Těm studentům, kteří budou pokračovat i na úroveň PRINCE2 Practitioner a chtějí absolvovat zkoušku Practitioner v anglickém jazyce, doporučujeme přihlásit se na čistě anglickou verzi zkoušky PRINCE2 Foundation.


Trvání zkoušky

Jestli si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut (platí i pro oboujazyčnou verzi). Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.


Tyto časy jsou předepsané APMG a jednotné pro všechny poskytovatele.


Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání certifikačního kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 pro zdravotně postižené naleznete na webu APMG nebo nás kontaktujte.


Upozornění ohledné certifikátu PRINCE2

Pokud v jednom týdnu absolvujete obě zkoušky, tj. PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner, APMG Vám standardně vystaví pouze vyšší certifikát. Jestli potřebujete oba certifikáty, je nutné, abyste napsali zdůvodnění pro APMG.


APMG dobře zdùvodněným žádostem obvykle vyhoví. Nicméně jestli si chcete být plně jistí, můžete jednoduše absolvovat obě zkoušky v různých týdnech. Protože naše veřejné kurzy PRINCE2 Foundation i Practitioner v Praze a Bratislavě pořádáme v cca měsíčních intervalech, není to žádný problém.


V případě urgentní potřeby prokázat se certifikátem (třeba ve výběrovém řízení) může naše společnost na požádání vystavit úspěšným absolventům certifikace PRINCE2 Foundation dočasný certifikát. Vystavení elektronického dočasného certifikátu je bezplatné, za vystavení a zaslání papírového dočasného certifikátu účtujeme pouze poštovné.


Veřejné kurzy PRINCE2 Foundation pořádáme v kvalitních moderních školících prostorách v Praze, Brně a Bratislavě a příležitostně také v dalších městech. Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.


Podrobné informace o místě konání našich veřejných kurzů a certifikačních zkoušek PRINCE2 včetně příjezdových informací, GPS souřadnic najdete na internetové stránce www.potifob.cz - podstránce Školící prostory.


Cena

Cena našich veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Foundation pořádaných v České republice je 24.498 Kč na osobu.

Při objednávce veřejných kurzů pro více osob, pro samoplátce a vnitrofiremní kurzy nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.


Speciální nabídka:

Pokud si u nás současně objednáte kurzy PRINCE2 Foundation a Practitioner, celková cena za oba tyto kurzy projektového řízení je pouze 44.998 Kč + DPH na osobu.


Termíny veřejných kombinovaných kurzů PRINCE2 Foundation + Practitioner najdete zde.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si čas i peníze našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Foundation závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.


Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.


Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku APMG akreditovaného certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.


Záruka udržení know-how:


Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.