PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Prince2® Practitioner

je kurz pokročilé úrovně projektového řízení podle PRINCE2. Před absolvováním kurzu PRINCE2 Practitioner je potřebné absolvovat kurz projektového řízení PRINCE2 Foundation u naší společnosti anebo u jiné akreditované tréninkové organizace, případně získat vědomosti úrovně PRINCE2 Foundation samostudiem a složit certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation.

Prince2® Foundation +  Practitioner

Akreditovanou tréninkovou organizací (ATO) poskytující námi nabízené školení PRINCE2 je POTIFOB, s.r.o.

Zpátky <<

Více >>