PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Manažerské kurzy

Kurzy tzv. měkkých manažerských dovedností

Kurzy jsou zaměřeny hlavně na komunikační aspekt manažerských dovedností. Využíváme přitom nejenom bohaté terotetické vědomosti, ale také přímé zkušenosti z působení v nadnárodních firmách, jako i v multilaterální a ekonomické diplomacii.

Firemní etiketa a protokol

Naučíme účastníky základům etikety a protokolu se zaměřením na firemní prostředí. Přidanou hodnotou kurzu je zdůraznění interkulturních rozdílů a jejich vlivu na firemní kulturu a etiketu.

Předcházení a řešení konfliktů

Vyjednávání v rámci firmy, prevence konflitů a jejich řešení.


Využití mediace v hospodářské sféře

Účastníci se obeznámí s možnostmi mimosoudního řešení sporů v rámci firmy i mezi firmami v souladu se Zákonem č. 202/2012 Sb. mediaci.

Interkulturní komunikaca ve firemní sféře

V čase celosvětové globalizace je potřebné, aby řídící pracovníci firem chápali interkulturní rozdíly a jejich vliv na chování zaměstnanců, jako i obchodních partnerů.

Prezentační dovednost ve firemní sféře + anglický jazyk pro prezentace

Mnoho schopních manažerů nepostoupí výš jejom proto, že výsledky svojí práce nedokážou dobře prodat. Naučíme vás jak efektivně prezentovat vedení firem výsledky vaší práce i návrhy na další postup. Určeno pro střední a vyšší manažment firem. Odborná angličtina pro prezentace vyplňuje chybějící část dovedností.

Základy projevů na veřejnosti

Podle výzkumů je strach z projevü na veřejnosti větší než strach ze smrti. Naučíme účastníky překonat strach z projevu na veřejnosti, základům struktury různých typů projevů, verbální i neverbální komunikace.

Etika a zodpovědné podnikání

Firemní etika a zodpovědné podnikání ako  nástroj na snížení podnikatelského rizika.

Zpátky <<