PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Odborná komunikace v cizím jazyce

Kurzy anglického a ruského jazyka pro hospodářsku sféru od úrovně A2 až po úroveň C2 (podle metodiky CEFR).  Více >>

Business English

Angličtina v hospodářské sféře od mírně pokročilých až po úroveň C2.

Angličtina pro obchodní jednání

Kurz, kde účastníci zvládnou základy obchodních jednání i příslušný jazyk. Kurz je určený pro pokročilé uživatele angličtiny.  


Obchodná ruština

Ruština v hospodářské sféře od mírně pokročilých až po úroveň C2.

Angličtina pre projektový manažment PRINCE2®

Vysoce specializovaný kurz angličtiny pro zájemce o absolvování kurzu projektového řízení PRINCE2® Practitioner v angličtině a složení certifikační zkoušky v angličtině PRINCE2® Foundation anebo Practitioner v angličtině.

Angličtina pro akademické účely

Kurz je určený pro středne pokročilé, kterým pomůže při jejich studiu v angličtině. Je určený studentům MBA, PhD. ale také ďalším účastníkům různých kurzů vedených v angličtině, kde se vyžaduje mnoho samostudia, případně vypracování dizertace, zadání, projektu a pod.

Praktická konverzace obchodní angličtiny

Kurz je určený pro středně pokročilé, kteří si potřebují průběžně upevňovat jazykové dovednosti a procvičovat praktickou komunikaci v obchodní angličtině.

Kurzy jsou určeny pre střední a vyšší manažment firem, ale také pro zájemce z řad veřejnosti, kteří cítí, že nedostatečné ovládání cizího jazyka je brzdí v odborném i karierním růstu.

Zpátky <<