PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové řízení

Více

Akreditované kurzy projektového řízení PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažerských kompetencí: firemní etiketa a protokol, řešení a prevence konfliktů, interkulturní komunikace a další.


Více Více

Odborná komunikace

Kurzy anglického a ruského jazyka pro komerční sféru. Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.


Odborné překlady obchodních a právních dokumentů.Odborné překlady

Více

Manažerské kompetence

Akreditovaná školení řízení projektů podle metodiky PRINCE2®

Odborná komunikace v cizím jazyce

Podľle čeho sa určuje úroveň ovládání cizího jazyka?

Společný evropský referenční rámec (SERR nebo ERR) Common European Framework of Reference

Metodík hodnocení úrovně jazykových dovedností je více. V současnosti však začíná převládat hodnocení podla Společného evropského referenčního rámce - SERR nebo EER. EER je směrnicí pro popis dosažené úrovně  jazykových schopností. Byla vytvořena Evropskou radou jako hlavní část projektu “Language Learning for European Citizenship" v letech 1989 až 1996. Její hlavním cílem je poskytnout metodiku pro hodnocení a vyučování, která by se týkala všech jazyků v Evropě V listopadu 2001 rezoluce Ecropské rady doporučila používání ERR na vytvoření systémů hodnocení jazykových schopností. Šest referenčních úrovní se začíní šířeji využívat jako evropský standard pro určení úrovně individuálních jazykových schopností.

Evropsky_referencni_ramec_CZK.pdf

Popisy jednotlivých úrovní EER najdete zde >>

Zpátky <<

Otestujte si svou angličtinu pomocí následující tabuľky sebehodnocení, kterou najdete zde >>