PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Naše ceny vychádzajú z porovnateľných cien na trhoch krajín strednej Európy.  

Základná cena za priemerne náročný text je 18 €/normostranu + DPH (naša spoločnosť je plátcom DPH). K základnej cene sa pripočítavajú príplatky za expresnosť, za náročnosť pôvodného textu, za grafickú úpravu textu a pod. Taktiež sa z nej odpočítavajú zľavy.

Za normostranu sa všeobecne pokladá 1800 znakov vrátane medzier v programe MS Word a počíta sa podľa počtu znakov vo výstupnom texte.

Základná cena

Príplatky

Do 24 hodín +  100% k základnej cene prekladu.

Do 48 hodín, víkendy a dni pracovného pokoja + 50% k základnej cene prekladu.                   

Viacjazyčný preklad na jednej strane

+ 25 - 50 % k základnej cene prekladu

Vkladanie grafov a tabuliek, popisiek k obrázkom a grafom

Podľa náročnosti od 5 do 18 € za stranu, resp. od 0,39 do 1€ za graf, obrázok, popisok k obrázku

Русский

English

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

Нэ антеопам дёзсэнтёаш пэр, экз жкаывола номинатй дуо. Утамюр льабятюр ыт зыд. Кюм ед чент обльйквюэ, квюо харюм дэбетиз эю, вэл вэртырэм ыкжплььикари конкыптам ку. Ку шэа губэргрэн ометтантур, ыт мэя видэ факёльиси адолэжкэ

 Viac >>