PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Naše ceny vychádzajú z porovnateľných cien na trhoch krajín strednej Európy. Naša spoločnosť je plátcom DPH. K základnej cene sa pripočítavajú príplatky za expresnosť, za náročnosť pôvodného textu, za grafickú úpravu textu a pod. Taktiež sa z nej odpočítavajú vernostné zľavy prípadne zľvavy za väčšiu objednávku.

Za normostranu sa všeobecne pokladá 1800 znakov vrátane medzier v programe MS Word a počíta sa podľa počtu znakov vo výstupnom texte.

Ako ušetriť peniaze


Základná cena

Zľavy

Spôsob platby   >>

Platba